facebook instagram

  • 1
  • 2
  • 3

REGULAMIN PROMOCJI KUPONY na SALONY” - kupon rabatowy banknot stuzłotowy,

1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem promocji „KUPONY na SALONY” jest Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno Handlowa NEW MEN Z.P.Chr. w Krakowie przy ul.Przewóz 2 , zwany dalej Organizatorem.

2. Miejsce Promocji.

Miejscem przeprowadzenia Promocji są salony sprzedaży należące do sieci firmowej oznaczonej marką „NEW MEN Style” zlokalizowane w Polsce wg aktualnego wykazu umieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.newmen.eu/naszesalony/spis

(zwane dalej Salonu NEW MEN Style ).

3. Okres Promocji.

Promocja trwa od 1 maja 2012 do 31 grudnia 2018r.

4.Uczestnicy promocji

Klienci posiadający w chwili nabycia towaru kupon promocyjny o wartości 100,00 zł, którzy nabywają jednorazowo towary o łącznej wartości większej jak 500,00 zł.

5. Zasady Promocji.

1. Klienci biorący udział w promocji mają prawo do premii cenowej w wysokości 100,00 zł od jednorazowego zakupu towarów przy łącznej wartości zakupu większej jak 500,00 zł

2. Kupon uprawnia do premii jedynie w przypadku zakupu towarów pełnowartościowych, wcześniej nie przecenianych ani też nie podlegających innym promocjom.

3. Promocja nie obejmuje zleceń na specjalne zamówienie Klienta.

4. Premia nie sumuje się z innymi rabatami i promocjami.

5. Kupon jest jednorazowy i ma termin ważności do dnia 31 grudnia 2018 r.

6. Podczas płatności Klient przekazuje sprzedawcy kupon, potwierdza własnoręcznym podpisem udział w promocji i fakt zapoznania się z jej regulaminem oraz udostępnia swój numer telefonu i adres e-mail w celu marketingowych związanych z innymi promocjami i zakupami w sieci marki NEW MEN Style.

6. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Kupony nie sumują się ze sobą. Każdy kupon obowiązuje przy jednorazowym zakupie towarów o łącznej wartości większej jak 500,00 zł.

6. Inne postanowienia.

1. W przypadku zwrotu towaru nabytego z rabatem z wykorzystaniem Kuponu, zwracana Klientowi kwota jest pomniejszana o naliczony rabat.

2. Wykorzystanie Kuponu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu stanowi sprzedaż premiową. Klienci uczestniczący w Promocji są zwolnieni z płacenia podatku od nagród związanych ze sprzedażą premiową, gdyż wartość Kuponu nie przekracza kwoty 760 zł brutto.